مشتریان

مشتریان ما

اداره کل فنی حرفه ای استان البرز

خدمات ما برای این سازمان

راه اندازی زیر ساخت مجازی سازی

راه اندازی سرویس Backup گیری اتوماتیک از سرور های مجازی

Recovery اطلاعات از دست رفته برای نرم افزار اتوماسیون اداری

مس سرچشمه

خدمات ما برای این شرکت

راه اندازی زیر ساخت مجازی سازی

انتقال سرور های فیزیکی به بستر مجازی سازی

راه اندازی Active Directory

راه اندازی سرویس Backup گیری اتوماتیک از سرور های مجازی

راه اندازی NAS Storage و ارتباط آن با مجازی سازی

سازگان ارتباط

خدمات ما برای این شرکت

VoIP راه اندازی

پیاده سازی سرویس های امنیتی طبق استاندارد های سازمان فتا

کردن اطلاعات در اثر هک شدن Recovery

خدمات ما برای  این شرکت

VoIP  و پشتیبانی شبکه

Kerio Control راه اندازی

خدمات ما برای این شرکت

VoIP راه اندازی و پشتیبانی

پشتیبانی شبکه

شرکت فیوچر

 

خدمات ما برای این شرکت

 

مشاور شبکه
راه اندازی سیستم تلفنی ویپ
تصحیح زیرساخت
پسورد ریکاوری بستر مجازی سازی و روتر
راه اندازی بستر مجازی سازی
ایمن سازی بستر ارتباطی و سرویس ها
راه اندازی مکانیزم بک آپ